Ze względu na duże zapotrzebowanie występuje czas oczekiwania. Proszę sprawdzić naszą stronę Dostawy aby uzyskać więcej informacji.

Regulamin Ochrony Dany Osobowych w Omlet Polska (RODO)

Tak jak wszystkie sklepy internetowe, my także gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy robisz zakupy na stronie omlet.co.uk lub na którejkolwiek z naszych stron międzynarodowych (np. omlet.de, omlet.nl, czy omlet.com.pl). Wykorzystujemy te informacje, aby jak najbardziej ułatwić Ci zakupy i oszczędzić Ci zbędnych formalności. Potrzebujemy tych informacji, aby zrealizować Twoje zamówienie, powiadomić Cię o możliwych opóźnieniach, czy dać Ci znać o naszych specjalnych ofertach i promocjach.

Informacje, które gromadzimy, to:

 • Twoje nazwisko - dzięki temu wiemy, kogo prosić do telefonu lub do kogo się zwrócić, gdy do Ciebie piszemy.
 • Twój adres mailowy - abyśmy mogli na ten adres wysłać potwierdzenie zamówienia, numery przesyłki kuriera, informacje o opóźnieniach w dostawie, informacje o produktach itp. Możesz zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili, ale prosimy o danie nam 10 dni na wprowadzenie tej zmiany w naszym systemie.
 • adres dostawy - abyśmy mogli wysłać Twoje zamówienie do Ciebie.
 • numer telefonu - będziemy do Ciebie dzwonić tylko wtedy, gdy napotkamy na trudności w dostawie lub będziemy chcieli porozmawiać z Tobą o Twoim zamówieniu.
 • dane konta bankowego i/lub karty płatniczej - poprosimy o nie tylko wtedy, gdy dokonasz zamówienia.
 • numer telefonu komórkowego - abyśmy mogli Ci wysłać wiadomość tekstową lub do Ciebie zadzwonić w sprawie zamówienia.

Korzystamy z najnowszych technologii ochrony serwera, aby mieć pewność, że Twoje dane są objęte najwyższą ochroną. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 15 lat po dokonaniu przez Ciebie Twojego ostatniego zamówienia lub ostatniego kontaktu z naszą stroną internetową. Korzystamy z usług szyfrowania danych, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo podczas podawania danych do przelewu bankowego i dlatego akceptujemy jedynie zamówienia złożone w przeglądarkach internetowych, które obsługują protokół SSL - oznacza to w praktyce, że nie możesz złożyć zamówienia, gdy połączenie nie jest szyfrowane. Szyfrowanie, z jakiego korzystamy, spełnia najwyższe standardy szyfrowania przyjętego w usługach e-commerce.

Ogólne Przepisy dot. Ochrony Danych Osobowych

Omlet jest zarejestrowanym podmiotem przetwarzającym dane zgodnie z brytyjską ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Data Protection Act) i zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych. Nigdy nie przekażemy Twoich danych osobom trzecim. Jesteśmy także związani brytyjskim ustawodawstwem dotyczącym Ochrony Danych (GDPR).

Istnieją tylko trzy sytuacje, w których możemy udostępnić zgromadzone przez nas dane osobom trzecim:

 1. Udostępniamy dane agencjom (w tym agencjom ratingowym, agencjom prewencji i ochrony przeciw przestępstwom gospodarczym, agencjom przetwarzającym transakcje walutowe i bankowe, a także firmom kurierskim), które pomagają nam realizować Twoje zamówienie i które pomagają nam świadczyć Tobie nasze usługi. W tych przypadkach udostępnimy tym podmiotom tylko te dane, które są im niezbędnie potrzebne do wykonania ich zadań.
 2. W bardzo mało prawdopodobnej ewentualności, w której nasze udziały zostałyby sprzedane stronie trzeciej lub gdyby strona trzecia je kupiła. Gromadzone przez nas dane stanowią część naszego biznesu.
 3. Udostępniamy też dane przedsiębiorstwom badawczym i ankietowym, które możemy poprosić o skontaktowanie się z Tobą w celu poznania Twojej opinii o naszej ofercie i usługach (w tym wypadku udostępnimy im tylko te dane, których niezbędnie potrzebują do wykonania swoich obowiązków).

Prawo dostępu do danych

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych i informacji uzupełniających. Prawo dostępu pozwala Ci się zorientować, w jaki sposób informacje o Tobie są przechowywane i wykorzystywane oraz pozwala Ci je zweryfikować. Możesz zwrócić się z prośbą o dostęp do Twoich danych ustnie lub pisemnie. Informacje, jak tego dokonać, znajdziesz na dole strony.

Prawo korekty danych

Ustawodawstwo dotyczące Ochrony Danych Osobowych zawiera przepis, który pozwala Ci skorygować niedokładne lub uzupełnić niekompletne dane. Możesz się zwrócić o to z prośbą do nas ustnie lub pisemnie. Informacje, jak tego dokonać, znajdziesz na dole strony.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać usunięcia swoich danych. Prawo do usunięcia danych jest często potocznie nazywane 'prawem do bycia zapomnianym'. To prawo nie jest absolutne i ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
 • Omlet przetwarza dane zgodnie z prawem wiedząc, że działa za Twoją zgodą i że Ty w danej chwili wycofujesz swoją zgodę
 • Omlet przetwarza dane zgodnie z prawem na swój pożytek, Ty sprzeciwiasz się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych i na drodze zaprzestaniu przetwarzania danych nie stoi żadna przeszkoda wyższej wagi;
 • Omlet przetwarza dane dla bezpośrednich celów marketingowych i Ty sprzeciwiasz się wykorzystaniu Twoich danych to tego celu;
 • Omlet przetworzył Twoje dane w sposób niezgodny z prawem (łamiąc tym samym pierwsze przykazanie o praworządności przetwarzania danych w brytyjskiej ustawie od Ochronie Danych Osobowych);
 • Omlet musi to zrobić, aby podporządkować się prawu lub
 • Omlet przetworzył dane osobowe, aby przekazać następnie uzyskane informacje jako płatne usługi informacyjne dziecku.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeśli ich przetworzenie jest konieczne z następujących powodów:

 • aby skorzystać z prawa wolności wypowiedzi i obiegu informacji;
 • aby podporządkować się odpowiedniemu prawu;
 • aby wykonać zadanie mające na celu dobro publiczne lub wykonywane z polecenia organów wyższej instancji;
 • aby archiwizować dane dla pożytku publicznego, dla badań naukowych, historycznych lub statystycznych, gdzie usunięcie tych danych znacznie utrudni lub nawet uniemożliwi takie badania, lub
 • aby przeprowadzić postępowanie prawne w dochodzeniu lub obronie swoich praw.

Brytyjskie ustawodawstwo GDPR wyszczególnia także dwa wypadki, w których prawo do usunięcia danych nie obowiązuje wobec specjalnej kategorii danych:

 • gdy przetwarzanie danych jest konieczne dla zdrowia publicznego i przeprowadzone dla dobra publicznego (np. dla ochrony przed przenoszeniem poważnego zagrożenia dla zdrowia przez granice państwa lub dla zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz produktów i maszyn medycznych) lub
 • gdy przetwarzanie danych jest konieczne dla profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy (np. gdy przetwarzanie danych jest konieczne do pracy danego pracownika, do postawienia diagnozy medycznej, do zapewnienia opieki zdrowotnej lub społecznej, czy do administracji systemem opieki zdrowotnej lub społecznej lub zapewniania takich usług). Ma to zastosowanie jedynie wtedy, gdy dane są przetwarzane przez lub pod nadzorem podmiotu, który się tym zajmuje zawodowo i podlega odpowiednim przepisom prawa oraz przestrzega standardów tajemnicy zawodowej (np. lekarz).

Swoją prośbę o usunięcie danych możesz nam przekazać ustnie lub pisemnie. Informacje, jak tego dokonać, znajdziesz na dole tej strony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w odpowiednich okolicznościach. Oznacza to, że możesz ograniczyć sposoby, na które Omlet wykorzystuje Twoje dane. Jest to alternatywa wobec żądania usunięcia Twoich danych.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy masz szczególny powód do żądania takiego ograniczenia. Jednym z takich powodów może być to, że nie zgadzasz się z treścią informacji, jakie Omlet posiada na Twój temat lub nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki Omlet przetwarza Twoje dane. W większości wypadków będziemy musi wprowadzić takie ograniczenie jedynie na określony czas.

Masz prawo zażądania od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 • Kwestionujesz dokładność Twoich danych osobowych i Omlet właśnie weryfikuje te dane;
 • Dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem (czyli została złamana zasada praworządności RODO), a Ty nie zgadzasz się na usunięcie Twoich danych osobowych, a zamiast tego preferujesz ograniczenie ich przetwarzania;
 • Omlet nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, lecz Ty potrzebujesz je zatrzymać, aby dochodzić lub bronić swoich praw, lub
 • Sprzeciwiłaś/eś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Omlet, powołując się na Artykuł 21(1) ustawodawstwa RODO, a Omlet rozpatruje, czy Twój sprzeciw jest uzasadniony prawnie.

Choć prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych jest osobnym bytem względem prawa do sprzeciwu i prawa do korekty danych, są one wzajemnie powiązane:

 • Jeśli zgosiłaś/eś w Omlet, że Twoje dane osobowe są niedokładne, i poprosiłaś/eś (wedle Art. 16) o ich korektę, możesz także zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych przez Omlet do czasu, gdy Omlet nie rozpatrzy sprawy korekty Twoich danych, lub
 • Jeśli korzystasz z prawa do sprzeciwu wedle Art. 21(1), możesz także zażądać, aby Omlet ograniczył przetwarzanie Twoich danych na czas rozpatrywania sprzeciwu.

Stosowne żądanie możesz wyrazić w mowie podczas rozmowy lub na piśmie. Informacje, dokąd kierować żądanie, znajdziesz na dole tej strony.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych pozwala Ci uzyskać i wykorzystać ponownie Twoje dane osobowe do Twoich własnych celów w różnego typu usługach. Pozwala Ci to na łatwe przeniesienie, skopiowanie lub transfer na inny nośnik Twoich danych osobowych z jednej platformy do przechowywania danych na inną w sposób bezpieczny, który jednocześnie w niczym nie umniejsza wartości tych danych i możliwości ich wykorzystania.

Stosowną prośbę możesz wyrazić w mowie podczas rozmowy lub na piśmie. Informacje, dokąd kierować taką prośbę, znajdziesz na dole tej strony.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych, uzasadniając to ochroną Twoich praw, wykonywania zadań służących dobru publicznemu lub zadań wynikających z obowiązków służby państwu. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych służących tak to zadań marketingowych, jak i badań naukowych/historycznych oraz statystycznych.

Omlet w wymienionych okolicznościach przestanie przetwarzać dane osobowe do celów marketingowych, jak tylko otrzymamy taki sprzeciw. Nie istnieją możliwości prawne, abyśmy mogli odmówić lub czynić wyjątki w tej kwestii. Omlet musi w takich okolicznościach rozpatrzeć sprawę sprzeciwu przetwarzania danych do celów marketingowych niezwłocznie oraz bezpłatnie.

Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz wyrazić słownie podczas rozmowy lub na piśmie. Informacje, dokąd kierować swój sprzeciw, znajdziesz na dole tej strony.

Prawa związane z procesem automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Proces automatycznego podejmowania decyzji to taki proces, w którym decyzja jest podejmowana bez udziału człowieka.

Przykłady takiego procesu to między innymi:

 • decyzja podejmowana przez internet o przyznaniu kredytu, a także
 • test kompetencji podczas procesu rekrutacji, który korzysta z zaprogramowanych wcześniej algorytmów i kryteriów.
 • Ustawodawstwo RODO zawiera postanowienia o:
  • procesach automatycznego podejmowania decyzji (czyli podejmowania decyzji bez udziału człowieka) oraz
  • profilowaniu (czyli automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, aby uzyskać określone informacje o danej osobie). Profilowanie może stanowić część procesów automatycznego podejmowania decyzji.
 • Ustawodawstwo RODO stosuje się do wszystkich przypadków procesów automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 • Artykuł 22 RODO zawiera dodatkowe postanowienia, których zadaniem jest ochrona osób, jeśli podmiot przetwarza dane osobowe automatycznie, które mają konsekwencje prawne lub inne poważne konsekwencje dla tych osób.
 • Podmiot może wprowadzić w życie proces automatycznego podejmowania decyzji, gdy decyzja jest:
  • konieczna do nawiązania lub wykonania umowy lub
  • zaakceptowana przez prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej jako możliwa do podejmowania automatycznie przez określone podmioty, lub
  • oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której proces automatycznego podejmowania decyzji dotyczy.
 • Jeśli podmiot ma zamiar się powołać na Art. 22 ustawy RODO, musi najpierw sprawdzić, czy procesy podejmowania decyzji, jakie chce wprowadzić, spełniają warunki wymienionego Artykułu, a jeśli tak, to musi się także upewnić o tym, aby:
  • osoby, których te procesy dotyczą, wiedzą o tym fakcie;
  • wprowadzić proste mechanizmy odwołania się od automatycznych procesów podejmowania decyzji do osądu człowieka w razie zakwestionowania takich decyzji;
  • przeprowadzania regularnych kontroli, aby upewnić się, że procesy automatycznego podejmowania decyzji działają zgodnie z przeznaczeniem.

Odwołanie można złożyć ustnie podczas rozmowy lub pisemnie. Informacje, dokąd kierować odwołania, znajdziesz na dole tej strony.

W jaki sposób skontaktować się z nami w sprawie Twoich danych osobowych

Aby przejrzeć wszystkie Twoje dane osobowe, jakimi dysponujemy, aby je poprawić, usunąć lub w jakiejkolwiek innej sprawie dotyczącej tych danych, prosimy o kontakt z następującą osobą:

Oficer ds. Ochrony Danych Osobowych:
Omlet Ltd.
The Old Malthouse, St John's Road
Banbury
OX16 5HX
UK

Jeśli masz pytania na temat Twoich danych osobowych lub na temat zasad polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem mailowym czesc@omlet.com.pl. Gdy skontaktujesz się z nami, będziemy musieli najpierw zweryfikować Twoją tożsamość. Gdy prośba o informacje na temat Twoich danych osobowych jest składana elektronicznie, informacje te dostarczymy Ci także w formacie elektronicznym.
Informacje w normalnym trybie zostaną Ci udzielone w czasie 1 miesiąca od chwili ich otrzymania. Gdy prośba jest wyjątkowo skomplikowana lub gdy otrzymamy wiele próśb jednocześnie, rezerwujemy sobie prawo do przedłużenia czasu odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku poinformujemy Cię w ciągu jednego miesiąca o otrzymaniu Twojej prośby i jednocześnie wytłumaczymy, dlaczego potrzebujemy więcej czasu na udzielenie pełnych informacji. W wypadkach, gdy prośby są ewidentnie pozbawione podstaw lub przesadne, czy też składane nadmiernie często, możemy:

 • wprowadzić opłatę w rozsądnej wysokości, która uwzględni koszty administracyjne postępowania prowadzącego do udzielenia informacji, lub
 • odmówić prośbie udzielenia informacji.

Jeśli odmówimy Twojej prośbie, wytłumaczymy Ci, dlaczego została ona odrzucona, i poinformujemy Cię o możliwości odwołania się od tej decyzji do Rzecznika Ochrony Danych Osobowych lub sądu powszechnego w ciągu jednego miesiąca od otrzymania takiej prośby.

Masz prawo skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) w kwestii tego, w jaki sposób Omlet wykorzystuje Twoje dane osobowe. Numer telefonu do UODO to: 606 950 000.