Ważna informacja. Firma Omlet działa bez zakłóceń, a wszystkie zamówienia są realizowane i wysyłane na bieżąco.

Warunki publikowania treści przez użytkowników strony Omlet


Treści i zawartość publikowana przez użytkowników może zawierać, choć nie ogranicza się do: opinii, komentarzy, zdjęć wraz z opisami oraz postów na forum.

Z powodu samej natury tych treści, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne aspekt treści i zawartości publikowanych na stronie Omlet przez jej użytkowników. Pomysły, sugestie, opinie, oprawa i inne treści publikowane w ramach zawartości użytkowników należą do ich autorów; my tych treści nie wspieramy i nie dajemy żadnej gwarancji dokładności, jakości i wiarygodności tych treści.

Odpowiedzialność za zawartość publikowaną na stronie Omlet przez użytkowników pozostaje w rękach tych, którzy ją pierwsi opublikowali na stronie i ta odpowiedzialność pozostanie w ich rękach tak długo, jak publikowana zawartość znajduje się na stronie Omlet.

Przez publikowanie zawartości na naszej stronie, jednocześnie deklarujesz, że jesteś właścicielem praw autorskich oraz twórcą zawartości, którą publikujesz.

Zachowujesz prawa własności do wszelkiej zawartości publikowanej na stronie internetowej Omlet, ale dajesz Omlet nieograniczone, niewyłączne, ogólnoświatowe, podnajmowalne, wolne od opłat i przenośne prawo do używania, dystrybuowania, reprodukowania, wykonywania prac pochodnych oraz wyświetlania publikowanych przez Ciebie zawartości w trakcie działalności handlowej Omlet (oraz każdego przedsiębiorstwa matki, przedsiębiorstwa partnera i potencjalnego przedsiębiorstwa następcy) we wszelkich rodzajach mediów znanych dziś i mogących się pojawić w przyszłości.

Jeśli publikujesz zawartość na naszej stronie, to niniejszym zgadzasz się na wszystkie warunki opisane w tym dokumencie.

Zachowujemy prawo zdejmowania publikowanej zawartości lub odmowy do opublikowania zawartości użytkowników, którą uznamy za nieodpowiednią z jakiegokolwiek powodu bez konieczności podawania powodu takiej decyzji. Nie publikujemy opinii o produkcie osób, które danego produktu nie posiadają.

Wszelkie konkursy z nagrodami, które się wiążą z zawartością publikowaną przez użytkowników, niezależnie od tego, czy nagroda jest finansowa czy inna, są otwarte jedynie dla mieszkańców Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych , Irlandii, Holandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Hiszpanii i Włoch.