Limited availability due to high demand. Please see our Stock Availability page for more information.

Warunki korzystania z Targowiska Omlet

Poniżej znajdziesz warunki korzystania z Targowiska Omlet dla wszystkich użytkowników internetu.

Część A: warunki ogólne

Część B: Szczegółowe warunki dla Sprzedających

Część C: Szczegółowe warunki dla Kupujących

Część D: Pozostałe warunki

1. Rola Targowiska Omlet

1.1 Firma Omlet Limited ("Omlet") stworzyła miejsce na swojej stronie internetowej ("Targowisko"), przeznaczone dla Sprzedających i Kupujących, którzy mogą handlować między sobą towarami i usługami (w tym kursami hodowli zwierząt), których ogłoszenia pojawiają się na stronie internetowej www.omlet.com.pl (zwanej dalej "Stroną").

1.2 Użytkownik ("Ty") może brać udział w transakcjach kupna-sprzedaży na Targowisku, o ile wyrazi zgodę na niniejsze warunki.

1.3 Rejestrując się na Targowisku, poświadczasz, że przeczytałaś/eś i zgadzasz się na niniejsze warunki.

1.4 Niniejsze warunki będą obowiązywać przez cały okres posiadania przez Ciebie konta na Targowisku i przestaną obowiązywać w chwili, w której wszystkie transakcje, w których bierzesz udział, zostaną zakończone i Twoje konto zostanie na stałe usunięte.

1.5 Niniejsze warunki określają form udziału na Targowisku, nie są jednak żadną formą działalności agencyjnej, partnerstwa, wspólnej działalności typu joint-venture, zatrudnienia ani żadnego innego stosunku cywilnoprawnego pomiędzy Tobą i firmą Omlet.

2. Rejestracja

2.1 Aby się zarejstrować na Targowisku Omlet, musisz mieszkać w jednym z poniższych krajów: Polska, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Niemcy, Holandia, USA, Szwecja lub Dania.

2.2 Musisz zapewnić dane osobowe takie jak (lecz nie ograniczone do wymienionych) Twoje nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także te dane muszą być prawdziwe i dokładne. Omlet nie bierze odpowiedzialności za fałszywe lub mylące informacje.

2.3 Omlet nakłada na Ciebie odpowiedzialność za aktualizację Twoich danych w razie ich zmiany.

2.4 Jeśli, po przeprowadzonym dochodzeniu, Omlet będzie miał uzasadnione podejrzenia, że Twoje dane osobowe są nieprawdziwe, niedokładne, przedawnione lub niekompletne, to zachowujemy sobie prawo do usunięcia Twojego konta.

2.5 Omlet wymaga, by wszystkie osoby, które zakładają sobie konto na Targowisku, miały w dniu założenia konta ukończone 18 lat.

2.6 Jesteś odpowiedzialna/y za utrzymania hasła do Twojego konta na Targowisku w tajemnicy.

2.7 Jesteś odpowiedzialna/y za wszelką aktywność prowadzoną na Twoim koncie na Targowisku. Jeśli w pewnej chwili dowiesz się, że z Twojego konta jest prowadzona działalność bez Twojej zgody, musisz powiadomić Omlet niezwłocznie drogą mailową pod adresem czesc@omlet.com.pl.

2.8 Nie możesz podawać swojego hasła innym użytkownikom. Nie możesz posiadać więcej niż jednego konta.

2.9 Aby dokonać rejestracji, musisz stworzyć dla siebie nazwę użytkownika, która będzie wyświetlana na Targowisku.

3. Informacje o użytkownikach

3.1 Nie możesz zbierać i przechowywać informacji o innych użytkownikach Targowiska bez ich zgody.

3.2 Musisz uszanować prywatność innych użytkowników i nie możesz wykorzystać informacji pozyskanych o innych użytkownikach na Targowisku do żadnych innych celów.

3.3 Nie możesz ujawniać, sprzedawać, ani wymieniać się z osobami trzecimi danymi przez Ciebie zgromadzonymi jako efekt Twoich transakcji na Targowisku.

3.4 Nie możesz możesz umieszczać informacji osobistych o innych użytkownikach w internecie, w tym (choć nie ograniczając się do nich) nazwisk, adresów, adresów mailowych, numerów telefonu, numerów i danych do kart kredytowych lub płatniczych.

4. Dostarczanie usług

4.1 Omlet zachowuje prawo dokonywania zmian w świadczeniu usług na Targowisku w miarę tego, jak rozwijamy nasze usługi.

4.2 Omlet nie może dać gwarancji, że dostęp do strony internetowej zawsze będzie niezakłócony.

4.3 Zgadzasz się na to, że nie będziesz próbować zakłócać funkcjonowania Targowiska, strony internetowej lub jakiejkolwiek części naszych usług oraz nie będziesz korzystać z oferowanych przez nas usług w jakikolwiek inny sposób poza interfejsem użytkownika, który Ci zapewniamy.

4.4 Nie możesz powielać, sprzedawać, kopiować lub odsprzedawać usług oferowanych na Targowisku niezależnie od Twoich intencji i celów.

4.5 Omlet zachowuje prawo do zablokowania Twojego konta w dowolnej chwili z dowolnego powodu.

4.6 Nie możesz posługiwać się Targowiskiem Omlet w jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem.

4.7 Jakakolwiek treść i zawartość, którą prześlesz na Targowisko, nie może zalać strony internetowej wiadomościami lub w inny sposób zablokować ruch na stronie. Jeśli Omlet poweźmie wiadomość o takiej Twojej działalności, to dojdzie do wniosku, że nie zamierzasz korzystać ze strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem i dlatego zachowuje sobie prawo do usunięcia Twojego konta i deaktywacji Twojego hasła bez uprzedniego zawiadomienia.

5. Zawartość

5.1 Jesteś całkowicie odpowiedzialna/y za całą zawartość, jaką publikujesz na Targowisku (włączając, choć nie ograniczając się do wymienionych: zdjęcia, grafiki, aukcje, opinie, jakiekolwiek opisy wystawionych przedmiotów), ponieważ Omlet służy Ci jedynie miejscem do upubliczniania własnych treści.

5.2 Omlet nie ma kontroli nad zawartością, jaką umieszczasz na Targowisku. Omlet zachowuje prawo, choć nie ma takiego obowiązku, aby monitorować, przeglądać, modyfikować, odmówić upublicznienia lub usunąć jakiekolwiek treści i zawartość z którejkolwiek usługi przez nas oferowanej bez uprzedniego powiadomienia.

5.3 Omlet ostrzega użytkowników, że niektóre treści na Targowisku mogą być dla nich obraźliwe, szkodliwe, nieodpowiednie lub zdradzieckie. Miej zawsze na uwadze, że istnieje ryzyko, że na Targowisku spotkasz osoby, które ukrywają swoje prawdziwe intencje i tożsamość.

5.4 Niniejszym wyrażasz zgodę, aby Omlet i nasze osoby afiliowane w sposób niewyłączny na całym świecie i bezpłatnie wykorzystywali Twoje prawa autorskie, prawa do danych i prawa do publikowania zawartości umieszczonej na Twoim koncie na Targowisku lub jakimkolwiek innym katalogu czy informacji o produkcie, które nam udostępnisz (z wyłączeniem Twoich znaków towarowych, logotypów czy innej treści objętej prawem patentowym) za pośrednictwem jakiegokolwiek teraźniejszego medium lub medium dostępnego w przyszłości.

5.5 Nie możesz publikować na stronie jakiejkolwiek zawartości, która zawiera lub przesyła szkodliwy kod, który może uszkodzić, zakłócić funkcjonowanie, skrycie przechwycać lub wywłaszczać jakikolwiek system informatyczny, informacje czy dane osobowe.

5.6 Gdy przesyłasz zawartość na Targowisko Omlet, istnieje możliwość, że osoba trzecia przechwyci, skopiuje i wykorzysta ponownie tę zawartość. Umieszczając na Targowisku jakąkolwiek zawartość, godzisz się na to ryzyko i jednocześnie nie będziesz obciążać Omlet odpowiedzialnością za wynikłe z tego powikłania oraz nie będziesz mieszać Omlet w jakikolwiek spór dotyczący wykorzystania tej zawartości bez Twojej zgody.

5.7 Nie możesz na Targowisku umieszczać żadnych linków czy to w grafice, w tekście, czy w jakiejkolwiek innej zawartości, które by pozwalały innym użytkownikom internetu skontaktować się z Tobą osobiście.

5.8 W żadnym fragmencie zawartości nie możesz używać nazw domeny, włącznie z Twoją ksywką na Targowisku. Nie możesz także w zawartości umieszczać zwrotów typu "www", ".com", ".com.pl", ".pl", ".eu" czy innych identyfikatorów domeny internetowej, włącznie z nazwami domen zapisanymi błędnie lub ich skrótami.

5.9 Nie masz prawa posługiwać się nazwami handlowymi Omlet, naszymi znakami towarowymi, znakami usługowymi i przemysłowymi, logotypami, nazwami domen lub innymi unikalnymi wskaźnikami marki.

5.10 Nie możesz posługiwać się Targowiskiem do sprzedaży przedmiotów lub usług podobnych do tych, które są wystawione na sprzedaż, z nimi związanych lub będących do nich uzupełnieniami. Nie zastosowanie się do tego warunku zaowocuje nałożeniem sankcji na Twoje konto. Powtórne naruszenie tego warunku spowoduje, że Twoje konto zostanie usunięte, a hasło zablokowane bez uprzedniego powiadomienia.

6. Komunikacja

6.1 Zgadzasz się na to, że nie będziesz wysyłać spamu ani dostarczać Omlet ani innym użytkownikom Targowiska niechcianych informacji i danych kontaktowych za pomocą narzędzi, które Tobie zapewniamy.

6.2 Ponosisz odpowiedzialność za wszelką zawartość przesłaną z Twojego komputera na Twoje konto na Targowisku.

6.3 Omlet będzie wysyłać na Twój adres mailowy, który nam podasz, ogólne powiadomienia; te powiadomienia będą także upubliczniane na naszej stronie internetowej. Niezależnie od tego, czy przeczytasz maila, czy też przeczytasz powiadomienie na stronie internetowej, uznajesz, że taki rodzaj informacji jest wystarczający. Jeśli będziesz po pojawieniu się takiej informacji dalej korzystać ze strony internetowej, będzie to oznaczać, że akceptujesz zaistniałe zmiany.

6.4 Powinnaś/powinieneś często przeglądać swoją skrzynkę odbiorczą i informować nas o jej zmianie, abyśmy mogli Tobie wysyłać bieżące powiadomienia.

6.5 Aby zgłosić jakikolwiek problem z wynikający z niniejszych warunków lub z użytkowania Targowiska przez Ciebie lub przez innych, to prosimy o kontakt:

Nasz adres korespondencyjny:

Omlet Limited
Tuthill Park
Wardington
Banbury
Oxfordshire
Wielka Brytania
OX17 1RY

czesc@omlet.com.pl

7. Oceny i opinie

7.1 Opinie to sposób komunikacji między Kupującym i Sprzedającym, który polega na wzajemnym zaufaniu. Omlet zachęca użytkowników swojej strony do pozostawiania uprzejmych opinii o przedmiocie transakcji. Można nadać mu ocenę od 1 do 5 gwiazdek, gdzie 1 gwiazdka jest oceną najniższą, a 5 gwiazdek najwyższą.

7.2 Możesz zostawiać jedynie opinie Kupującym i Sprzedającym, którzy byli stroną umowy kupna-sprzedaży, w której Ty też wzięłąś/wziąłeś udział. Nie należy zostawiać więcej niż jednej opinii o jednej transakcji. Masz 60 dni po dokonaniu transakcji na zostawienie swojej opinii.

7.3 Zabronione jest pisanie fałszywych opinii przez posłużenie się dodatkowym kontem lub pisząc opinię w zmowie z innym użytkownikiem.

7.4 Niniejszym wyrażasz zgodę na to, że Twoje opinie i oceny będą upublicznione na stronie internetowej Omlet.

7.5 Zgadzasz się także, że niektóre opinie i oceny mogą być względem Ciebie krytyczne lub obraźliwe, zdajesz sobie też sprawę, że Omlet nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

1. Ceny

1.1 Targowisko Omlet nie jest publicznym przetargiem.

1.2 Do Ciebie należy wybór ceny za przedmiot, która się Tobie wydaje rozsądna. Ze względów jednak na koszty operacyjne, na sprzedaż można wystawiać jedynie przedmioty wartości 4,99 złotych lub większej czy też ekwiwalent 4,99 złotych lub więcej w innych walutach.

1.3 Szczegóły na temat przedmiotu oraz jego cena muszą stanowić dokładną reprezentację przedmiotu i jego wartości.

1.4 Cena przedmiotu w momencie jego wystawienia musi być ceną pełną, czyli taką, która zawiera w sobie już podatki i koszty dostawy. Jesteś sam(a) odpowiedzialna/y za opłacenie podatku VAT i jego odliczenie

1.5 Sprzedawcy mogą żądać rozsądnych stawek za wysyłkę przedmiotów, które uwzględniają koszty pakowania i wysyłki. Koszty te muszą być jasno przedstawione Kupującemu, zanim dojdzie do transakcji.

1.6 Nie możesz zmieniać ceny po tym, jak dokonano transakcji, aby spróbować uniknąć lub zmniejszyć opłaty należne Omlet.

1.7 Możesz sprzedawać jedynie przedmioty w walucie dozwolonej przez Omlet w momencie wystawienia przedmiotu na sprzedaż.

2. Przedmioty dopuszczone do sprzedaży

Użytkownicy mogą sprzedawać dowolne przedmioty, do których znajduje zastosowanie przycisk "sprzedaj swoje tutaj" i które nie są przedmiotami zabronionymi w myśl warunku nr 3 poniżej.

3. Przedmioty zabronione

Przedstawione w tym punkcie przedmioty nie mogą być wystawiane na sprzedaż, sprzedawane ani nawet rozdawane za darmo na Targowisku:

3.1 Materiały obraźliwe, wśród których znajdują się przedmioty lub usługi o charakterze obelżywym, obscenicznym, wulgarnym, oszczerczym, szerzące nienawiść i rzucające groźby, szerzące nietolerancję seksualną lub rasową, czy też materiały promujące dyskryminację na podstawie rasy, orientacji seksualnej, wieku lub jakiejkolwiek innej cechy wyróżniającej, która może się stać podstawą do dyskryminacji.

3.2 Przedmioty skradzione

3.3 Repliki, podróbki i fałszerstwa

3.4 Przedmioty posiadające wady fabryczne

3.5 Usługi spamujące

3.6 Nieautoryzowane kopie

3.7 Reklamy

3.8 Przedmioty, które naruszają prawa autorskie osób trzecich, patenty, znaki towarowe, prawa projektowe, prawa własności do baz danych czy inną własność intelektualną lub rzeczywistą.

3.9 Przedmioty, których sprzedaż, dystrybucja lub wystawianie na sprzedaż jest zabronione prawem.

3.10 Przedmioty, które nie odpowiadają swoim opisom na Targowisku.

3.11 Żywe zwierzęta, o których wiadomo, że są chore, a także jaja od takich zwierząt.

3.12 Domki i kurniki produkowane przez firmę Omlet.

Ta lista nie jest wyczerpująca i Omlet zachowuje prawo do usunięcia jakichkolwiek przedmiotów wystawionych na sprzedaż, które uznamy za niestosowne do sprzedaży na Targowisku.

4. Wystawianie przedmiotów na sprzedaż

4.1 Nie możesz wystawiać przedmiotów na sprzedaż z nieprawidłowym opisem lub w nieprawidłowej kategorii przedmiotów.

4.2 Nie możesz być niejasny, nieuczciwy lub oszukiwać w opisie przedmiotów (lub usług) na sprzedaż, które wystawiasz na Targowisku.

4.3 Nie możesz manipulować samą transakcją sprzedaży, ani obchodzić czy też manipulować strukturą płatności dla Omlet lub procesem wystawiania faktury.

4.4 Musisz podać dokładną lokalizację przedmiotu sprzedaży poprzez podanie jego pełnego adresu z kodem pocztowym.

4.5 Zgadzasz się na to, że możesz jedynie sprzedawać Kupującym, którzy mieszkają w tym samym kraju, co Ty.

4.6 Nie możesz publikować zdjęć ani grafik na aukcji, które nie są związane z przedmiotem sprzedaży.

4.7 Możesz upublicznić tylko jedno zdjęcie dla jednego przedmiotu sprzedaży. Zdjęcie nie może przekraczać rozmiarem 1 MB.

4.8 Omlet zachowuje prawo do zmiany rozmiaru lub skali zdjęć i grafik, które wyślesz na Targowisko, w celu usprawnienia działania portalu.

4.9 W momencie wystawienia przedmiotu na sprzedaż musisz być w jego posiadaniu.

4.10 Omlet może ograniczyć możliwości sprzedaży niektórych przedmiotów dla Sprzedawców, którzy mają poświadczoną historię transakcji, które zbierały negatywne opinie i oceny.

4.11 W wypadku, w którym dany przedmiot wystawiony na sprzedaż nie znajduje kupca, Omlet rezerwuje sobie prawo zdjęcia ogłoszenia z Targowiska po 90 dniach.

5. Przeprowadzanie transakcji sprzedaży

5.1 Wszystkie transakcje sprzedaży są przeprowadzane bezpośrednio między Kupującym i Sprzedającym, Omlet w żadnym wypadku nie może zostać uznany stroną transakcji. Gdy umowa zostanie zawarta, jest uznana za wiążącą. Sprzedający jest zobowiązany do zakończenia transakcji z Kupującym w sposób niezwłoczny, chyba że występują dodatkowe okoliczności, takie jak:

(a) Kupujący nie spełnia warunków transakcji, np. nie odbiera przedmiotu sprzedaży, choć przedmiot był ściśle opisany jako do odbioru własnego;
(b) Sprzedający nie może potwierdzić tożsamości Kupującego.

5.2 Jeśli przedmiot jest przeznaczony do odbioru własnego przez Kupującego, musisz dołożyć wszelkich starań, aby przedmiot był dostępny do odbioru Kupującego w czasie odpowiednim dla niego. Jeśli przedmiot sprzedaży ma zostać wysłany, musisz nadać przesyłkę w ciągu dwóch dni od chwili sprzedaży.

5.3 Jesteś zobowiązana/y do należytego wypełnienia każdej usługi, do której jesteś najęta/y przez Kupującego, aby wywiązać się ze wszystkich warunków transakcji, włączając w to koszty przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

5.4 Jeśli wystawiony przez Ciebie na sprzedaż przedmiot jest tylko do odbioru własnego (włączając w to, choć nie ograniczając się do żywych zwierząt czy też kursów), to rozumiesz i zgadzasz się na to, że Kupującemu zostanie udostępniony Twój adres oraz numer telefonu po zakończeniu transakcji.

6. Opłaty

6.1 Po zakończeniu każdej transakcji na Targowisku Omlet naliczana jest opłata od Sprzedającego dla Omlet (zwana dalej 'Opłatą').

6.2 Opłaty możesz obejrzeć na naszej stronie z opłatami. Opłaty mogą się okazjonalnie zmieniać. Powiadomimy Cię każdorazowo mailem lub wyświetlimy odpowiedni komunikat na stronie internetowej o przeprowadzonych zmianach.

6.3 Obowiązująca opłata za transakcję zostaje uzgodniona w momencie wystawienia przedmiotu na sprzedaż. Opłata zostanie naliczona w chwili sprzedaży i zostanie automatycznie pobrana w momencie przesyłania pieniędzy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

6.4 Omlet zachowuje prawo do odstąpienia, redukcji lub odwrócenia Opłaty za konkretną transakcję.

6.5 Możesz pobrać fakturę za jakiekolwiek Opłaty, jakie wygenerowałaś/eś. Możesz to zrobić, odwiedzając swoje konto na Targowisku: https:/www.omlet.com.pl/accounts/ .

7. Twoje konto Sprzedawcy

7.1 Omlet pobierze swoją opłatę w trakcie przesyłania pieniędzy z konta Kupującego na konto Sprzedającego w chwili kończenia transakcji sprzedaży na Targowisku.

7.2 Omlet przeleje pieniądze za przedmiot w ciągu 14 dni po tym, jak przedmiot został sprzedany, ale tylko wtedy, gdy przedmiot został wysłany do Kupującego, odebrany osobiście przez Kupującego lub usługa dla Kupującego została wykonana.

7.3 Możesz przesłać środki z Twojego konta Sprzedawcy na swój rachunek PayPal. Od czasu do czasu Omlet może Ci zaoferować dodatkowe metody przelewu środków z Twojego konta Sprzedawcy. Powiadomimy Cię o zaistniałych zmianach drogą mailową lub za pomocą komunikatu na naszej stronie internetowej.

7.4 Minimalna kwota, jaką możesz przelać ze swojego konta Sprzedawcy na konto PayPal to 5 złotych lub ekwiwalent tej kwoty w innej walucie.

7.5 Jako środek bezpieczeństwa, Omlet może ustawić limit transakcji, gdy przesyłasz środki ze swojego konta Sprzedawcy.

7.6 Za przesyłanie środków z Twojego konta Sprzedawcy na konto PayPal nie będzie pobierana opłata. Omlet jednak zachowuje prawo do zmiany niniejszego postanowienia w przyszłości.

7.7 Twoje konto Sprzedawcy przez cały czas musi mieć nieujemne saldo. Jeśli z jakiegokolwiek powodu saldo na Twoim koncie będzie ujemne, to obciążymy wskazaną przez Ciebie kartę kredytową brakującą sumą.

7.8 Zgadzasz się na to, że przez różnicę czasu, jaka zaistnieje pomiędzy wpłatą środków na nasze konto przez Kupującego a ich wysłaniem na Twoje konto Sprzedawcy w momencie zakończenia transakcji oraz w wypadku niewypłacenia przez Ciebie środków ze swojego konta Sprzedawcy, będziemy zarabiać na wymienionych kwotach oprocentowanie.

1. Transakcja zakupu

1.1 Musisz zapłacić za wszystkie przedmioty, które zakupisz przez system zakupów online Omlet.

1.2 Nie możesz próbować dokonywać transakcji kupna-sprzedaży w jakikolwiek inny sposób, np. przez bezpośredni przelew bankowy lub transakcję gotówkową.

1.3 Nie możesz próbować obejść systemu płatności na Targowisku Omlet, aby uniknąć płacenia opłat pobieranych od Sprzedającego.

1.4 Zgadzasz się na dokonywanie płatności w walucie, w jakiej przedmiot na sprzedaż jest wystawiony na stronie internetowej.

1.5 Powinnaś/powinieneś pamiętać, że zakup dokonany od Sprzedającego, mieszkającego w innym kraju, może podlegać opłatom celnym Twojego kraju zamieszkania. Jeśli nie masz pewności, czy będziesz zmuszona/y uiścić takie opłaty celne, skontaktuj się z Urzędem Celnym najbliższym Twojemu miejscu zamieszkania, zanim zdecydujesz się na zakup przedmiotu.

1.6 Transakcja może zostać uznana za zakończoną dopiero w chwili, w której Kupujący zakończył płatność za przedmiot.

1.7 Nie możesz ingerować w zakupy dokonane przez innych użytkowników i nie możesz próbować manipulować transakcją w sposób nieuczciwy dla innych użytkowników.

1.8 Omlet zachowuje prawo do wprowadzenia opłat dla Kupujących w przyszłości.

2. Odwołanie zamówienia

2.1 Jeśli chcesz odwołać zamówienie na przedmiot oferowany na Targowisku, powinnaś/powinieneś skontaktować się bezpośrednio i bezzwłocznie ze Sprzedającym. Odwołania zamówień oraz zwroty przedmiotów zakupu są sprawą pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Omlet nie jest stroną w transakcji kupna-sprzedaży czy w kwestii świadczenia usług pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

2.2 Nie możesz odwołać swojego zamówienia, jeśli przedmiot został już wysłany i jest w drodze do Ciebie. Powininnaś/powinieneś być jednak w stanie go zwrócić i w takim wypadku skontaktuj się ze Sprzedającym niezwłocznie, jak tylko odbierzesz przesyłkę.

2.3 Nie możesz odwołać lub otrzymać zwrotu poniesionych kosztów usługi (w tym kursów hodowli, ale nie ograniczając się do nich), jeśli informujesz o chęci odwołania na krócej niż 72 godziny przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

3. Zwrot przedmiotów

3.1 Musisz dokładnie obejrzeć każdy przedmiot, który kupiłaś/eś natychmiast po jego otrzymaniu, aby mieć pewność, że odpowiada opisowi, zamieszczonemu przez Sprzedającego.

3.2 Każdy przedmiot, który chcesz zwrócić Sprzedającemu, musi być utrzymywany w Twoim posiadaniu w takim stanie, w jakim do Ciebie przybył.

3.3 Omlet zwróci Kupującemu pełną cenę przedmiotu, o ile następujące warunki zostaną spełnione:

(a) Jeśli Sprzedający nie dostarczył przedmiotu lub jeśli dostarczony przedmiot był inny od tego, który został podany w opisie przedmiotu na Targowisku;
(b) Żądanie zwrotu zostało wystosowane w ciągu 30 dni od odebrania przedmiotu.

3.4 Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie koszty pakowania i wysyłki zwrotu do Sprzedającego.

1. Brak gwarancji

Przedmioty na Targowisku są wystawiane na sprzedaż w stanie takim jak w opisie. Omlet nie daje żadnej gwarancji na przedmioty transakcji, wyraźnej czy dorozumianej, włączając wymienione poniżej:

a) Dorozumiane gwarancje handlowe, przydatności do użytku, gwarancje nazwy czy gwarancje nie naruszania praw autorskich;
b) Przedmioty, które są przedstawione na stronie internetowej w takim stanie, w jakim faktycznie się znajdują;
c) Jakiekolwiek zobowiązanie, odpowiedzialność, prawo, roszczenie, naprawa czynów niedozwolonych lub zadośćuczynienie z tytułu umowy; Omlet nie może ponosić odpowiedzialności za żadne gwarancje tego typu w pełnym wymiarze dopuszczonym przez prawo.

2. Odszkodowanie

Omlet nakłada na Ciebie zobowiązanie wypłacenia odszkodowanie dla Omlet, naszych osób afiliowanych i naszych pracowników za jakiekolwiek roszczenia lub szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji kupna-sprzedaży, czynów niedozwolonych w świetle panującego prawa jako efekt korzystania z naszej strony internetowej, włączając w to wszystkie szkody bezpośrednie i pośrednie lub następstwa tych zdarzeń, w tym utratę zysku, choć nie ograniczając się do nich.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

3.1 Omlet, nasze osoby afiliowane oraz nasi pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie według opisanych tutaj warunków w takim stopniu, w jakim pozwala na to prawo poza wypadkami śmierci lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zaniedbaniem ze strony Omlet.

3.2 Omlet nie jest stroną w żadnej umowie kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania przedmiotu, który został zakupiony na Targowisku Omlet, lub jego błędnego użytkowania.

4. Regulacje prawne

Ważność, interpretacja i wykonanie niniejszych warunków korzystania z Targowiska Omlet podlegają prawom Anglii i wszelkie spory wynikające z odmiennej interpretacji niniejszych przepisów będą rozsądzane tylko i wyłącznie przez sądy Anglii i Walii.