Prawa Własności Intelektualnej

Lista znaków towarowych Omlet
Znakiem towarowym może być słowo, fraza, symbol czy projekt, który wyraźnie wskazuje źródło towarów lub usług. Może wyrażać swoją odrębność przez unikalny wygląd produktu i jego opakowania, włączając jego rozmiar, kolor, teksturę, grafikę lub ogólny wygląd (specyficzny wygląd strony internetowej). Poniżej znajdziesz niekompletną listę znaków towarowych Omlet. Nieobecność produktu, usługi lub logotypu na tej liście nie oznacza, że Omlet nie ma do niego prawa i nie jest on objęty prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

 • Autodoor
 • Beehaus
 • Caddi
 • Classic
 • Coop Pourri
 • Cube
 • Eglu
 • Fido
 • Forsham Cottage Arks
 • Geo
 • Gingernut Ranger
 • Go
 • Hen Party
 • Hero
 • Maya
 • Miss Pepperpot
 • Nook
 • Omlet
 • Omlet Fido
 • Pet Pourri
 • Qute
 • Studio
 • Topology
 • Zippi

Rejestracja patentów i projektów Omlet
Poniżej znajdziesz niekompletną listę patentów i zarejestrowanych projektów Omlet. Nieobecność produktu na tej liście nie oznacza, że nie jest on własnością intelektualną lub przemysłową firmy Omlet i być może w tej chwili sprawa tego produktu lub projektu jest procedowana w odpowiednim biurze patentowym.

Następujące produkty podlegają międzynarodowemu prawu patentowemu:

 • Autodoor
 • Eglu Classic
 • Eglu Go
 • Eglu Go Up
 • Eglu Cube
 • Wybiegi i klatki Geo
 • Wybiegi i kojce Walk-In
 • Ogrodzenia Omlet dla kurczaków
 • Fido Studio
 • Fido Nook
 • Qute
 • Qute Lift 'n' Twist Tube
 • Stojak na jaja Egg Ramp
 • Kamizelka odblaskowa dla kur
 • Beehaus
 • Pokrowce Eglu
 • Wybiegi i tunele Zippi

Tekst na stronie internetowej, zdjęcia, projekt i grafiki są objęte prawem autorskim Omlet Ltd 2004.

Jakiekolwiek naruszenie tych praw będzie ścigane w mocy prawa.