Ze względu na duże zapotrzebowanie występuje czas oczekiwania. Proszę sprawdzić naszą stronę Dostawy aby uzyskać więcej informacji.

Why Do Dogs Drool?

Just like humans dogs saliva contains enzymes that start off the digesting process. Breeds that have a loose upper lip like the Saint Bernard, Newfoundland, and Bloodhound can suffer from excessive drooling.


A beautiful red coated Setter drooling
A beautiful red coated Setter drooling

However if your dog doesn’t have a loose upper lip then excessive drooling can be a sign of mouth or gum disease so a trip to the vets may be necessary.Zdjęcia naszych klientów

Komentarze

W tej sekcji nie ma jeszcze komentarzy